Вера Лапорева скрипка

      Romanza quartiere (E. Morricone)

Vera Laporeva met het Metropole Orkest

Вера Лапорева